Пчелињак Online

Evidencija je namenjena svim pčelarima. Mogu je voditi oni koji imaju 10, 20, 40, 100, 200 ili 2.000 košnica. Cilj je da prilikom svake posete pčelinjaku, i pregleda odredjenog broja pčelinjih društava, pčelar zabeleži podatke, koji će mu poslužiti da za narednu posetu pripremi akcije koje je potrebno uraditi na odredjenom društvu, a i da ima zabeleženu Istoriju obilazaka košnica . Time se skraćuje vreme pregleda, potreba za čestim pregledima istih društava, kao i mogućnost da se kod kuće izvrši dobra i kvalitetna priprema na osnovu informacija koje može dobiti iz evidencije. Takodje, pčelar može da veoma lako, upitima nad podacima, dobije informacije na osnovu kojih može da donese neke odluke (na primer, da vidi koje košnice odavno nije pregledao, pa da namenski ode i pregleda samo te odredjene košnice, ili gde je potrebna prehrana, u odnosu na prethodnu posetu). Zanimljivo za sve koji planiraju da podignu svoje pčelarenje na viši nivo, i da obezebede da mogu da vode evidenciju o najbitnijim stvarima u pčelinjaku bez mnogo ulaganja. Ono što je potrebno, je da pčelar ima pristup internetu, bilo direktno na pčelinjaku, ili kod kuće ili na svom mobilnom uredjaju (telefonu). Rad je moguć na računaru, laptopu, tabletu, mobilnom telefonu, pa čak i na smart TV. Sve ostalo se može kroz rad i komunikaciju vrlo brzo naučiti i primeniti. Nije bitno koliko imate godina, i koliko ste do sada bili upoznati sa novim tehnologijama. Videćete da ćete za vrlo kratko vreme imati informacije u vašem džepu, kad god vam budu trebale, a evidencija će biti brza i jednostavna. Rešenje se sastoji od upitnika i knjige evidencije u koju se smeštaju svi podaci sa terena.