Carinske procedure

Evo već 6 nedelja čekam da jedan komadić tehnologije prođe carinu nakon što je iz Amerike u Srbiju došao za svega 3 dana. Ovo je redovni problem za kompanije koje uvoze robu u Srbiju, pogotovo kada roba nije česta ili je čak nova i u svetskim razmerama. Ovo važi i za robu koja dolazi u jednom primerku, koje kompanije koriste za testiranja ili razvoj u kompaniji. Mislim da je zaista neprihvatljivo da se ovo toliko komplikuje, ali sam svestan da carinu promeniti nećemo, ali možemo nekako da olakšamo nama preduzetnicima da je preživimo. Bilo bi super kada bi postojao sajt koji bi: (1)Jednostavno objasnio ove procedure i uputio na šablone koji postoje i koje treba popuniti (2) Popunjavao i sam neke od ovih šablona automatski (3) Omogućio razmenu iskustava između korisnika i širenje znanja o toj oblasti