Check-lista obaveza poslodavca za bezbednost i zdravlje na radu, zaštite od požara, evidencije o radu i sl.

Maja,

Niš

Maja

Check-lista obaveza poslodavca za bezbednost i zdravlje na radu, zaštite od požara, evidencije o radu i sl.

Mnogi mali biznisi ne poznaju dobro pravo, a uglavnom u početku nemaju ni novac da plate savetnike za to. Bilo bi super da postoji check-lista svih stvari koje firma treba da uradi u domenu opštih obaveza, a koje se često doživljavaju sporednim. Kao što su obaveza poslodavca za bezbednost na radu, zdravlje na radu, zaštite od požara, obaveze vezane za automobil u vlasništvu, itd. Takođe, mali preduzetnici često krše zakon o radu zbog velike administracije koju zahteva, pa bi bilo super da postoji check-lista koja govori o obavezama koje mora (bar papirološki) da ispuni svaki poslodavac. Pre svega to su evidencije o zaposlenim licima, o slobodnim radnim mestima, zaradama, sistematizacija radnih mesta i sl. Bilo bi super ponuditi i šablone za ove stvari, jer najveći broj firmi ima zapravo svega nekoliko zaposlenih.