Čija je odgovornost

Slikaš kvar (palo drvo, rupa na putu, sijalica koja ne radi...) i na osnovu slike i lokacije aplikacija prepoznaje čija je odgovornost i šalje obaveštenje.