Digitalizacija fiskalnih računa

....putem korištenja QR koda, ili OCR konverzije digitalne slike računa u XML dokument koji poslovni potrošači ali obični korisnici mogu naknadno obrađivati, pravdati i procesuirati.