Elektronska naplata gradskog prevoza u Novom Sadu

Uvodjenjem sistema elekronske naplate vozačima bi se skinuo posao naplate karata, red voznje bi se lakse postovao, placanje bi bilo jednostavnije, a kao dodatak celom sustemu moglo bi se implementirati i pracenje lokacija gradskih autobusa.