Izabrani Doktor

Aplikaciju Izabrani doktor unaprediti da se preko nje moze zakazati pregled i kod lekara specijaliste u specijalistickim ambulantama KC Niš.