Kanta za đubre

Bilo bi pametnije da kanta za đubre automatski šalje Gradskoj čistoći obaveštenje kada je puna da bi došli da je isprazne.