Mogu da recikliram!

Kako bismo bili sigurni da je naš razdvojen otpad recikliran trenutno sami odnosimo različiti otpad na lokacije na kojima se reciklira. Ovaj proces može da se poboljša aplikacijom putem koje ćemo moći da pozovemo firmu za reciklažu da pokupi naš otpad, štaviše čak i da pratimo kako se naš otpad ponovo koristi. To bi i podiglo svest i podržalo sve da recikliraju u našoj sredini. Manji gradovi još nemaju razvijenu industriju reciklažnog otpada i postojanje službe koja bi sa lokala odnosila sav otpad bi povećalo trošak prevoza i emisiju štetnih gasova tokom prevoza, ali bi daleko umanjilo količinu plastike, papira, elektronskog otpada, metala i dr na našim deponijama. Aplikacija bi mogla dalje da se razvije u saradnji sa gradom ili državom gde bi se podržali oni koji recikliraju smanjenjem njihovih mesečnih računa ili slično.