Reciklaža

Reciklaža je jako bitna jer se štede sirovinski resursi, energija i čuva se životna sredina. U Srbiji je došlo do izvesnog razvoja reciklažne industrije i pojave firmi koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina i reciklažom otpada, međutim ljudi još uvek nisu stekli naviku da na pravilan način odlažu otpad iz svojih domaćinstava. Pametan potez za obezbeđivanje zdrave životne sredine i uštede resursa bi bio rad na ekspanziji reciklažne industrije i podizanje svesti građana o važnosti reciklaža. U tom smislu predlažem da se uvedu digitalni kontejneri za sortiranje sekundarnih sirovina koji bi kada se napune obaveštavali signalom sakupljačke centre da treba da ih isprazne; i koji bi takođe putem telefonske aplikacije nagrađivali poenima građene koji ostavljaju otpad i na taj način pretvorili reciklažu u zabavno takmičenje.