Strujomer

Uvođenje merila za svaku tarifu tako da potrošač u svakom trenutku može znati koliko je električne energije potrošio u kojoj tarifi.