Sudo mašina

Koristeći splikaciju za mašine, praćenje da li mašina počela sa radom i kada je završila sa radom. Dobijanje informacija kroz aplikaciju o svim problemima i prednostima kada je najbolje pustiti je u rad( jeftina struja, veliki napon, nedostaje deterdzenta i slicno)