Uplate za troškove u školama

Trenutno se sve uplate za obroke, ekskurzije, knjige itd u osnovnim školama rade preko papirnih uplatnica. Nastavnici troše svoje drgoceno vreme i snagu na sanupljanje istih, proveru, uterivanje dugovanja za iste. Nastavnici treba da budu oslobođeni tog zadatka. Uplate treba da se vrše prema nameni na internet stranici škole ili školskih uprava. Najbolje bi bilo da svaki učenik ima svoj balans, pa da se sa njega namenski raspoređuju sredstva.