Uput za ambulantno-specijalistički pregled

Bilo bi korisno kada bismo putem aplikacije na telefonu mogli pristupiti stručnoj, medicinskoj bazi koja bi nas upoznala sa vrstom pregleda, šta se od nas traži/očekuje, putem koje bismo mogli proveriti svoj termin (raspored rada lekara/izmene) i putem koje bismo imali pojašnjenje mišljenja na samom kraju izveštaja. Na taj način bi svako od nas, bez obzira na zdravstvenu pismenost i vreme koje mu je posvećeno u zdravstvenom sistemu, više bio uključen u proces lečenja. Zajedno do boljih rezultata.